Vår miljöpolicy

Landvetter Airport Hotel AB är ett hotell som bedriver hotell, restaurang samt konferensverksamhet på Landvetter flygplats.

Landvetter Airport Hotels målsättning är att ständigt arbeta förebyggande för att minimera den miljöbelastning som kan komma
att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi köper och levererar.

Vi vill uppnå detta genom att:

 • Följa de miljölagar och krav som gäller för vår verksamhet.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning genom att välja
  energisnåla alternativ, så som fjärrvärme, LED lampor etc.
 • Minska vårt matsvinn från restaurangen genom att använda så
  mycket som möjligt av råvarorna, och vara medvetna om åtgång så
  att så lite som möjligt slängs.
 • Ställa miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Välja miljöbilar vid val av tjänstebil och transportservice.
 • Använda så lite miljöfarliga ämnen/kemikalier som möjligt och
  väljer miljövänliga alternativ.
 • I våra inköp välja miljöanpassade produkter och tjänster, samt
  samköra beställningar till så få som möjligt.
 • All personal ska ha en god kompetens inom miljöområdet genom
  miljöutbildning och kontinuerligt arbete på avdelningsnivå.
 • Utveckla sopsorteringen genom att bli ännu bättre på att ta hand
  om förpackningar speciellt från restaurang.
 • Sammanställa resultatet av vårt miljöarbete årligen.
 • Informera våra gäster om vårt miljöarbete.
PDF: